Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo občine Kobarid 2020

20.05.2020 3