Sosvet za varnost občanov

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Župan Občine Kobarid Robert Kavčič
  • Komandir policijske postaje Bovec Damjan Žagar
  • Direktor Občinske uprave Občine Kobarid Simon Škvor
  • Poveljnik Civilne zaščite Občine Kobarid Marko Lavrenčič
  • Predstavnik Medobčinska uprava Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči Janko Volarič
  • Predstavnik Občinskega sveta Občine Kobarid Marijan Čebokli
  • Predstavnica OŠ Simona Gregorčiča Kobarid Melita Jakelj