Sosvet za varnost občanov

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Župan Občine Kobarid, Marko Matajurc
  • Direktorica Občinske uprave Občine Kobarid, Metka Gregorčič
  • Komandir policijske postaje Bovec, Damjan Žagar
  • Poveljnik Civilne zaščite Občine Kobarid, Aleksander Vončina
  • Član Občinskega sveta Občine Kobarid, Srečko Gašperut
  • Predstavnik Medobčinske uprave, Janko Volarič
  • Predstavnica Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid, Mateja Matajurc