Sosvet za varnost občanov

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Župan Občine Kobarid Marko Matajurc
  • Direktorica Občinske uprave Občine Kobarid Metka Gregorčič
  • Komandir policijske postaje Bovec Damjan Žagar
  • Poveljnik Civilne zaščite Občine Kobarid Aleksander Vončina
  • Član Občinskega sveta Občine Kobarid Srečko Gašperut
  • Predstavnik Medobčinske uprave Janko Volarič
  • Predstavnica Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid Mateja Matajurc