Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Janko Volarič, Medobčinska uprava - predsednik Sveta
  • Andrej Školč, Občinski svet Občine Kobarid
  • Marko Lavrenčič, Občinska uprava Občine Kobarid
  • Matjaž Borovničar, Komunala Tolmin d.o.o.
  • Matjaž Sovdat, Osnovna šola Kobarid
  • Damijan Žagar, Policijska postaja Bovec
  • Ana Volarič, Zdravstveni dom Tolmin
  • Beti Melinc, Kolektor CPG d.o.o.