Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
Zaključeno
21.12.2018
31.01.2020