Rekonstrukcija vodovoda in gradnja kanalizacije v vasi Idrsko

Zaključeno
Leto 2017

Podatki o financiranju