e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN
Okolje in prostor
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za zaporo občinske ceste
Taksa: 29,50 - 44,50 EUR (za e-vloge 25,00 - 40,00 EUR)
Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam
Taksa: Brezplačno
Zahteva za izdajo mnenja
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila za parcelacijo na stavbnem zemljišču
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za pridobitev dovoljenja za taborjenje
Taksa: 22,60 EUR
Prijava nastanka obveznosti za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za izdajo potrdila o datumu spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb (po 139. členu ZUJFa)
Taksa: Brezplačno (za e-vloge Brezplačno)
Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Vloga za nakup letne dovolilnice za neomejeno parkiranje na območjih kratkotrajnega parkiranja
Taksa: Brezplačno
Družbene dejavnosti
Socialne dejavnosti
Splošne vloge
Varstvo osebnih podatkov